ZWROTY

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz dokonać zwrotu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy konieczne jest poinformowanie firmy ©DO.BEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Wadowicka 5, 30-347 Kraków, sklep@do.best o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego odstąpienia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną, lub elektroniczną). Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia, dodatkowo konsument ponosi bezpośrednie koszy zwrotu Produktu.

Mogą państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania poniżej).

Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. W przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu etykiety nie można ich zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

W celu odesłania produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas transportu, zalecamy stosowanie sposobów zabezpieczenia takich samych jak w przypadku wysyłki do Konsumenta.

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Produktu w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może zawiesić zwrot ceny aż do czasu otrzymania Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu, używając takich samych metod płatności jak Konsument. Przesyłka zwrotna następuje na ryzyko Konsumenta, w związku z czym rekomendowane jest ubezpieczenie przesyłki, uszkodzenia Produktu mogą spowodować odmowę przyjęcia zwrotu Produktu.

Aby odesłać do nas zakupiony towar:

- wypełnij formularz zwrotu

- spakuj produkt/-y do zwrotu

- wpisz numer paragonu/faktury co ułatwi i przyśpieszy przeprowadzenie procesu zwrotu należności

- odeślij produkty wraz z formularzem zwrotu dowolną formą przesyłki na poniższy adres:

DO.BEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wadowicka 5, 30-347 Kraków,
tel.: +48 12 282 7000

W razie odesłania przez Klienta Produktu pomimo braku prawa do odstąpienia od umowy, a także w przypadku odesłania Produktu niepełnowartościowego (zużytego, uszkodzonego, bez fabrycznych etykiet) Sprzedawca ma prawo do odmowy zwrotu ceny Produktu. W takim wypadku Sprzedawca ponownie odeśle Produkt Konsumentowi, jeżeli otrzyma od Konsumenta kwotę pokrywającą koszty wysyłki. W razie nieodebrania przez Klienta takiego Produktu (lub niepokrycia kosztów odesłania Produktu ponownie do Konsumenta) w terminie 30 dni od otrzymania stosownego, dodatkowego wezwania (w formie email) od Sprzedawcy, Produkt taki będzie traktowany jako porzucony, co uprawniać będzie Sprzedawcę do jego utylizacji lub ponownego wprowadzenia do obrotu, bez roszczeń Klienta z tego tytułu.